100 tin

Tin 100, betegnet med Sn, er isotop af tin, som masse tal er lig med 100: dens atomkerne har 50 protoner og 50 neutroner med en 0+ spin for en atommasse. Det er kendetegnet ved en jordfejl 56 864 000 ± 432 000 eV / c og en nuklear bindende energi 824 879 000 432 ± 000 eV.

Dette nuklid er speciel af to grunde:

  • den består af et "magisk nummer" både protoner og neutroner;
  • i øvrigt det tæller så mange neutroner som protoner, dvs. 50 nukleoner af hver type, hvilket gør underskuddet i neutroner til et atom af denne størrelse.

Selv om det er "dobbelt magisk", er det ikke stabil, hvis: Det er radioaktivt grund af sin markante underskud i neutroner med en halveringstid på 940-270ms.

Imidlertid kan dens dobbelt magisk art være årsag til, at Sn isotop har en halo ring, hvori en neutron meget svagt bundet til en Sn hjerte: denne neutron har derfor en funktion af udspilet bølge som giver det en betydelig sandsynlighed for at være langt ud over grænsen for kernen defineres af den nukleare kraft. I tilfælde af tin 101 Dette resultat er bemærkelsesværdigt, fordi neutron halo kerner er observeret for nuklider, der har en høj neutron overskud, mens de neutroner i dette tilfælde er temmelig mangelvare.